Krótka historia Technikum Chemicznego nr.3 im. prof. Józefa Zawadzkiego
i spisy absolwentów za lata 1965 - 2000